Ugebladet

Ugebladet Tinglev
- områdets førende lokalavis
bringer nyheder, tilbud og
relevant info til borgerne

Tinglev Bogtrykkeri har udgivet Ugebladet Tinglev i næsten 100 år – og vi gør det stadig glædeligt og troligt hver anden uge i lokalområdet omkring gl. Tinglev Kommune.

Ugebladet udkommer i 9.000 eksemplarer. Der er indleveringsfrist af annoncer og redaktionelt materiale i ugen op til udgivelsen.

Udgivelsesuger i 2022:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

Annoncemateriale bedes sendt på mail til: mail@iprinting.dk

1 2aa4962e8f
Name
Uge19_2022.pdf

Uge17_2022.pdf

Uge14_2022.pdf

Uge12_2022.pdf

Uge10_2022.pdf

Uge08_2022.pdf

Uge06_2022.pdf

Uge04_2022.pdf

Uge02_2022.pdf

9

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

Uge19_2022.pdf
Uge17_2022.pdf
Uge14_2022.pdf
Uge12_2022.pdf
Uge10_2022.pdf
Uge08_2022.pdf
Uge06_2022.pdf
Uge04_2022.pdf
Uge02_2022.pdf